Aktiva

Taivas
Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete

Målet med det uppsökande ungdomsarbetet är att nå dig, ung pargasbo, under 29 år som är i behov av stöd och hjälp vid olika livssituationer. Arbete baserar sig på frivillighet och innebär inga krav av dig. 

Kontakten mellan uppsökaren och dig baserar sig på förtroende och vi jobbar i första hand med den information som du själv ger. Samarbetet pågår så länge det finns behov och du är motiverad för samarbete.

Tillsammans planerar vi för framtiden vilket kan innehålla utbildningsalternativ, arbetsmöjligheter, rehabilitering osv. Vi hjälper till att skapa de myndighetskontakter som du behöver och deltar i samarbetsmöten ifall du så önskar. Många gånger sitter vi bara och pratar tillsammans och bollar tankar samt stöder dig i din situation.

Förutom myndigheterna kan vem som helst vara i kontakt med uppsökande ungdomsarbete, du själv, någon inom familjen/släkten, kompisar mm. som är orolig över dig. Ingen remiss behövs eftersom det är frågan om lågtröskelverksamhet.

Jennifer Wiklén

Uppsökande ungdomsarbete

jennifer.wiklen@pargas.fi
040-4885657

Kontakta oss