Aktiva

MeistäKansi

Om oss

Aktiva besöks årligen av ca 100 unga. Medelåldern bland våra kunder är ca 20 år och ca hälften är finskspråkiga. Många unga hittar oss genom sina vänner, familjen och genom sociala medier. 

Aktiva är lågtröskel verksamhet det vill säga att ingen remiss behövs och den unga kan direkt vara kontakt med oss. En del av Aktivas kunder kommer till oss också genom TE-tjänster, socialarbetet, familjearbetet, grundskolan, 2. stadiets skolor och hälsovården.

Samarbetsnätverket är ett viktigt redskap i arbetet med de unga kunderna. Samarbetsnätverket är brett och innefattar olika myndigheter ss. socialarbetet, TE-tjänster, mentalvården, hälsovården och FPA.

Vi samarbetar även med Pargas stads övriga avdelningar ss. personalenheten, näringslivstjänster, ungdomsarbetet, bildningen. Andra samarbetspartners är Regionförvaltningsverket, företag, föreningar och kundernas föräldrar.

 

Aktiva är medlem i Egentliga Finlands verkstadsnätverk och det finlandssvenska verkstadsnätverket ULA. Samarbetsformerna är gemensamma möten, utbildningar och spridning av material. Aktiva är också medlem i den nationella verkstadsföreningen Into ry.

Aktiva har en styrgrupp som följer upp och stöder Aktivas verksamhet. I styrgruppen diskuteras faktorer som påverkar verksamheten, medlemmarna delar sina erfarenheter och sitt kunnande och man utvecklar samarbetet. I styrgruppen ingår medlemmar från stadens förtroendevalda, familje-enheten, socialarbetet, utbildningsenheten, sysselsättningstjänster och TE-tjänster.

Ungdomsverkstaden Aktiva är Pargas stads verksamhet, och hör administrativt till social- och hälsovårdsavdelningen och närmare bestämt till familje-enheten. Verksamheten har byggts upp bl.a. genom flera ESF projekt från år 1998 till år 2008. Verksamheten har verkat oberoende av projektfinansiering sedan 1.4.2008. Aktiva finansieras i dag delvis genom statunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet / Regionförvaltningsverket och Kulturfonden. Undomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbetet föjer ungdomslagen (Ungdomslag 1285/2016).

 

 

I samarbete med oss

Kontakta oss