Aktiva

MeistäKansi

Meistä

Aktivassa käy vuositasolla noin 100 nuorta. Aktiva asiakkaiden keski-ikä on noin 20 vuotta ja noin puolella on äidinkielenään ruotsi. Monet nuoret löytävät meidät ystäviensä ja perheittensä avulla tai sosiaalisen median kautta. 

Aktiva tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa eli lähetettä ei tarvita ja nuori voi olla meihin suoraan yhteydessä. Osa asiakkaista saapuu meille myös TE-toimiston, sosiaalityön, perhetyön, peruskoulun, ammatillisen oppilaitoksen tai terveystoimen kautta.

Yhteistyöverkosto on tärkeä osa Aktivan toimintaa. Aktivan yhteistyöverkosto on laaja ja siihen kuuluu viranomaistahot kuten esimerkiksi TE-toimisto, sosiaalityö, terveystoimi, mielenterveystoimi ja KELA. 

Teemme myös tiivistä yhteistyötä Paraisten kaupungin muiden osastojen kanssa, kuten esimerkiksi henkilöosaston, elinkeinopalveluiden, nuorisotyön ja sivistysosaston. Muita yhteistyötahoja ovat muiden muassa Aluehallintovirasto, yritykset, yhdistykset sekä asiakkaidemme vanhemmat.

 

Aktiva osallistuu Varsinais-Suomen pajaverkostoon sekä ruotsinkieliseen ULA pajaverkostoon. Yhteistyömuotoja ovat kokoukset, seminaarit, koulutukset, ja erilaisten materiaalien jakaminen. Olemme myös valtakunnallisen työpajayhdistyksen Into ry:n jäsen.

Aktivalla on ohjausryhmä, joka tukee ja seuraa Aktivan toimintaa. Ohjausryhmässä keskustellaan toimialaan vaikuttavista asioista, jaetaan osaamista ja rakennetaan toimivaa yhteistyötä. Ohjausryhmään kuuluu edustajia kaupungin luottamushenkilöistä, perheyksiköistä, sosiaalityöstä, opetustoimesta, työllisyyspalveluista sekä TE-toimistosta.

Nuorten paja Aktiva on Paraisten kaupungin toimintaa. Kuulumme hallinnollisesti Sosiaali- ja terveysosaston perheyksikön alaisuuteen. Toiminta on kehittynyt muun muassa monien ESR-rahoitteisten hankkeiden kautta vuosina 1998-2008. Toimintaa on vakinaistettu 1.3.2008. Aktivan toiminta rahoitetaan osittain Opetus- ja kulttuuriministeriön/Aluehallintoviraston valtionavustuksella ja Kulturfondenin avustuksella. Nuortenpajat ja etsivä nuorisotyö toimivat nuorisolain periaatteiden mukaan (Nuorisolaki 1285/2016).

Yhteistyössä mukana

Ota meihin yhteyttä