Aktiva

064
Luova starttipaja
085
20150526_130551
20170412_104840
20171002_110226
20180521_122001
20190918_120928
Yhteisötaideteos
previous arrow
next arrow

Luova starttipaja

Teemme luovalla starttipajalla kanssasi monenlaista ja tehtävien sisältö vaihtelee sinun ja muiden ryhmäläisten kiinnostusten, tarpeiden ja vahvuuksien mukaan. Harjoittelemme yhdessä työelämän pelisääntöjä, tavallisia arjen asioita ruuanlaitosta talouden hoitoon sekä kokeilemme monenlaisia kädentaitoja.

Panostamme terveellisten rutiinien luomiseen elämääsi ja itsetuntosi vahvistamiseen. Sinulla, niin kuin kaikilla muillakin, on luovalla starttipajalla omanlainen tavoite, jota me ohjaajat suunnittelemme yhdessä kanssasi. Sinun ei tarvitse osata mitään erityistä, tullessasi starttipajalle.

Mitä luovalla starttipajalla tehdään?

Luovan starttipajan toiminnan tarkoituksena on tarjota sinulle mielekästä tekemistä missä voit oppia uusia asioita itsestäsi ja elämästä saaden tukea mahdollisesti haastavassa elämäntilanteessasi. Luovan starttipajan sisällöt tukevat
ammatinvalintaasi, elämänhallintaasi, itsetuntemustasi sekä kestävän kehityksen arvoja. Luovassa starttipajassa työskentelemme monipuolisesti erilaisten kädentaitomateriaalien ja -tekniikoiden sekä kulttuuristen menetelmien parissa. Pajajakson aikana
kukin oppii tasonsa mukaan uusia taitoja. Ennakkotietoja tai -taitoja et tarvitse. Pääset osallistumaan toimintaan kokonaisvaltaisesti suunnittelusta loppuarviointiin. 

Luovan starttipajan toiminnassa ohjaamme sinua itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn ja töiden suunnitteluun, jotta kykysi toimia työelämässä parantuisi. Sinua ohjataan yksilöllisesti sinua itseäsi kiinnostavien projektien pariin, jotta työskentelyn
mielekkyys säilyy. Projekteissa kiinnitetään huomiota koko prosessiin aina työn suunnittelusta ja dokumentoinnista loppuarviointiin asti, jotta sinulle kehittyisi kyky suunnitella ja arvioida työtäsi. Ryhmälle tarjotaan viikkoteemojen kautta mahdollisuuksia
tutustua erilaisiin materiaaleihin, tekniikoihin ja menetelmiin, jotta nekin nuoret, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa
kiinnostuksen kohdettaan pääsevät töihin kiinni. Kaikki pääsevät koittamaan uudenlaisia asioita, eli pyrimme tarjoamaan kaikille mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä niin monipuolisesti kuin mahdollista.

Teemme monenlaista yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja teemme pajalla myös erilaisia asiakastöitä, jolloin sinulla on mahdollisuus päästä harjoittelemaan tilaustöiden tekemistä. Näitä töitä dokumentoidaan ja ne kirjataan aina Aktivasta saatavaan todistukseen. Näillä projekteilla voi olla merkitystä, kun myöhemmin haet työtä!

 

Heini Brushane

Luovan starttipajan vastaava ohjaaja

nepsy-valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (opiskelija)

heini.brushane@parainen.fi
040-4885656

Henna Lehtonen

Luovan starttipajan ohjaaja

nepsy-valmentaja (opiskelija)

henna.lehtonen@parainen.fi
044-3585795

Ota meihin yhteyttä