Aktiva

064
Kreativa startverkstaden
085
20150526_130551
20170412_104840
20171002_110226
20180521_122001
20190918_120928
Yhteisötaideteos
previous arrow
next arrow

Kreativa startverkstaden

I Kreativa startverkstaden är sysselsättningen mångsidig och handledningens innehåll varierar enligt dina egna och gruppens intressen, behov och styrkor. Tillsammans tränar vi arbetslivets färdigheter, livshantering och olika typer av hantverk. 

Vi satsar på hälsosamma rutiner och att stärka självförtroendet. Du har dina egna personliga målsättningar, vilket du planerar tillsammans med handledarna. Det behövs inga förhandskunskaper för att komma till verkstaden.

Vad gör man i kreativa startverkstaden?

Kreativa startverkstadens idé är att erbjuda dig meningsfull sysselsättning, där du kan lära dig något nytt om dig själva och om livet, samt få en möjlighet till stöd i eventuella utmanande livssituationer. Kreativa startverkstadens innehåll stöder yrkesval, livshantering, självmedvetenhet och hållbar utveckling. I verkstaden arbetar vi mångsidigt med olika hantverks material och -tekniker
samt med olika kulturella tillvägagångssätt. Under verkstadsperioden lär du dig nya färdigheter utgående ifrån din
egen förmåga. Förhandskunskap behövs inte. Du deltar i verksamheten från början till slut det vill säga från planering till slututvärdering.

I kreativa startverkstaden handleder vi dig till självständigt arbete och arbetsplanering samt uppmuntrar dig att ta egna initiativ, med målsättningen att din förmåga att fungera i arbetslivet förbättras. Du handleds individuellt i projekt
som intresserar dig, så att intresset för uppgiften bibehållas. I projekten poängteras alla delar i processen, allt från arbetets planering och dokumentering ända till slututvärderingen. Detta för att utveckla förmågan att planera och utvärdera arbetet. Via våra veckoteman erbjuds du möjligheten att bekanta dig med olika material, tekniker och arbetssätt, så att även de unga, som ännu inte har hittat sin ”grej” ändå kan påbörja arbetsprocessen. Vi erbjuder alla en möjlighet att pröva på olika saker – gärna så mångsidigt som möjligt.

Vi samarbetar mångsidigt med olika aktörer och gör också olika beställningsarbeten i verkstaden, vilket är värdefullt eftersom du då får träning i att göra kundarbete. Arbeten dokumenteras och räknas upp i det intyg som varje verkstadsdeltagare får efter verkstadsperioden. De här projekten kan visa sig ha betydelse när man söker arbete!

 

 

Heini Brushane

Ansvarig handledare i kreativa startverkstaden

Nepsy-coach

heini.brushane@pargas.fi
040-4885656

Henna Lehtonen

Handledare i kreativa startverkstaden

henna.lehtonen@pargas.fi
044-3585795

Kontakta oss