Aktiva

Ohjaava paja kansi
Rådgivande verkstaden

Rådgivande verkstaden

I den rådgivande verkstaden får du stöd, hjälp och handledning i olika saker gällande ditt liv. Utgångspunkten är du och dina behov. 

Verksamheten är en så kallad lågtröskelverksamhet, ingen remiss behövs och du kan själv vara i kontakt med oss och komma överens om ett möte eller bara komma på besök.

Vår dörr är öppen på vardagar. Du kan vara arbetslös, studerande eller vara deltagare i vilken verksamhet som helst. Du kan kontakta oss genom att ringa, skicka ett meddelande, skriva ett mejl eller komna på besök. Om du bor i kärgården, så träffas vi på din bostadsort.

Den rådgivande verkstadens arbetsmetod är individuella handledningsdiskussioner. Under de första mötena går vi igenom din bakgrund och önskemål för framtiden. Din framtidsplan kan innehålla sökandet till utbildningar, arbetsprövningsplatser, stödsysselsättningsplatser eller arbete. Vi hjälper till att fylla i olika blanketter och ansökningar, ger stöd och råd till hur du skriver en meritförteckning och arbetsansökan, tränar inför arbetsintervjuer och handleder till att hitta arbetsplatser. Vi kan tillsammans besöka skolor, arbetsplatser, arbetsprövningsplatser eller andra ställen som du har behov av.

Vi hjälper dig också vidare till sådana tjänster du behöver men som vi inte kan erbjuda. Det kan vara fråga om socialarbete, läkarvård, missbrukarvård, fritidssysselsättning, stödgrupper osv. Vi samarbetar med TE-tjänster, socialbyrån, ungdomssektorn, skolor, arbetsgivare och andra sektorer som kan beröra ditt liv.

Vi jobbar på båda inhemska språken och vid behov också på engelska.

Jenni Lindroos

Verksamhetsledare

Individuell handledare

jenni.lindroos@pargas.fi
050-5962108

Kontakta oss